Menu

Japonya’da Elektronik Ticaret

nobanner

E-ticaret-ve-Japonya

Günümüzde e-ticaret konusuna en hızlı adapte olan ülkelerden biri Japonya’nın ekonomisindeki elektronik pay ilgi çekicidir. Japon sanal alışveriş ekonomisini değerlendirmek ülkemiz için de özet bir ön görü teşkil edecektir. Ancak Japon ticaret alt yapıları detaylı olarak araştırıldığında sadece online ticarette değil fiziki alışverişte de sağlanan başarının bir kültürel alt yapı ve hatta top yekûn milli bir yaklaşımla ilgili olduğu anlaşılır.

Doğu Asya’da bir ada ülkesi olan Japonya, “doğan güneşin ülkesi” adı ile de bilinir. Aslında 3000den fazla minik adadan oluşan bir adalar ülkesidir. Başkenti Tokyo olan ülkenin nüfusu 128 milyon civarındadır.

Son yıllarda, teknoloji konusundaki liderliği, yeni sistemlere hızlı adaptasyonu ve adeta bir yıkımdan çıkan şehirleşmesi ile tanıdığımız Japonya’nın tarihi de sandığımızdan daha köklüdür. Japonya adının M.S. ilk kez 1. Yüzyılda yazılı kaynaklara geçtiği düşünülürse tarihi de oldukça köklüdür.

Gayri safi yurt içi hasıla dikkate alındığında ABD’den sonra dünyanın en büyük ekonomisi Japon ekonomisidir.

Japonya ilk kez sistematik olarak elektronik ticaret çalışmaları 1996 yılının başında başlamıştır. Tüm dünya için çok erken bir tarih olan 1996 yılı Japonya Elektronik Ticaret Geliştirme Merkezi’nin kuruluş yılıdır. Kısaca EKOM adı ile bilinen kuruluşun ilk çalışmaları elektronik ticareti farklı yönlerden inceleyecek çalışma grupları oluşturmak olmuştur. Özellikle 1996-1999 yılları arasında henüz tüm dünya henüz elektronik ticaretin adına bile aşina değilken Japonya’da 45 proje denenmiştir.

Bugün Japonya’da fiziki bir mağazaya sahip olmak adeta bir lükstür. Çünkü neredeyse tüm ticaret ve alışveriş online ortamda akmaktadır.

Japon e-ticaret sistemlerinin gelişim nedeni olan EKOM tarafından geliştirilmiş ve dikkat çeken birçok proje hazırlanmıştır. Pilot uygulamalar aracılığı ile yeni uygulamalar denemek, sanal mağazaların ulusallaştırılması, ürün ve hizmetin dağıtım aşamalarının geliştirilmesi, fikri mülkiyet hakları, e-vergi, online işletme yönetimi bunlardan bazılarıdır.

Son olarak Japon ekonomi tarihinden küçük bir not: Japonya, petrol krizi, savaşlar ve daha pek çok problemin ardından nedeyse sıfırdan başlattığı ekonomik kalkınmayı bugün dünyanın 2. Ekonomi devi olacağı noktaya 1980’lerde başlayan bilgi yatırımı yani arge (araştırma geliştirme) çalışmaları ve ürün çeşitliliğine giden yaklaşımı ile getirmiş.Japonya'da online alışveriş

Dünya genelinde yapılan bir ankete göre Japonların %48’i “her şeyi internetten alabileceğini” söyleyerek en yüksek oranı yakalamış.