Menu

Sosyal Medyanın Şanlı Tarihi

right300

Sosyal medyanın gelişimi

Online alışveriş sistemlerinin uzun süre varlık göstermelerinde çok büyük bir etkisi olan sosyal medyanın kısa geçmişine yolculuk ulaştığımız iletişim zirvesini anlamamızı sağlıyor.  600 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu kadar olmasa da sosyal medyanın da bugünlere gelmesine vesile olan bir tarihçesi var. Şaşırtıcı bulabilirsiniz ancak, şimdiden sosyal medyanın gelişimi, sosyal medyanın geçmişi üzerine tezler yazılmaya başladı bile. Önümüzdeki 10 yıl içinde sosyal medya tarihçisi kavramı ile bile karşılaşabiliriz.

Özellikle kurumların kitlelere hitap eden marka çalışmaları için son yıllarda büyük önem verdikleri ve bunun sonucunda da bireysel kullanımdan başka bir boyuta taşınan sosyal medyanın doğuşu internet teknolojileri ile eş zamanlıdır. İnternet alanında web alt yapısına kullanıcılar arasında enformasyon alışverişi sağlayacak platform olma özelliğinin eklenmesi ile sosyal medya doğmuştur denebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse, sosyal medyanın ilk ortaya çıkışı 1979 yılında Jim Elis ve Tom Truscott tarafından kurulan Usenet ile başlar. Usenet, dünya genelindeki internet kullanıcılarına mesaj gönderme yani karşılıklı mesajlaşma imkânı sunan bir tartışma platformudur.

Sosyal medyanın günümüzdeki iletişim temelli kullanımının ilk belirtileri ise 1989 yılında Bruce ve Susan Abelson tarafından Open Diary web sitesinin kurulması ve ilk kez webblog kavramının ortaya çıkması ile başlar.

2003 yılında Myspace’in kurulumu ve yayınlanması interaktif iletişim için büyük bir adım olurken 2004 yılında Facebook’un ortaya çıkışı adeta bir iletişim devriminin başlangıcı olmuştur.

Yeni medya, ilk olarak ortaya çıkan ve tamamen kullanıcı tabanlı statik bir yapıya sahip olan web 1.0’ın yerini alan ve daha interaktif bir ortam sunan web 2.0’a bırakması ile gelişim hızı kazanmıştır. Çünkü web 2.0 teknolojisi günümüzdeki interaktif iletişime olanak veren sosyal medya yapısını destekleyen alt zemini hazırlamıştır.

Kısacık tarihindeki hızlı yolculuğu son derece heyecan verici olan sosyal medyayı 1970’li yılların başında geliştirenler bile bugün ki, siyasi yönetimlerin kaderine karar veren, şirketlerin devamlılığına yöne veren ve iletişimi yukarıdan aşağıya olan yapısını 180 derece değiştiren bir güç olabileceğini tahmin edemezlerdi. Günümüzde pek çok iletişim uzmanına göre sosyal medya iletişimi, yazının bulunması ve matbaanın icadından sonra insanlık tarihindeki en büyük üçüncü adımdır. Zira yazı, kalıcı metinlerin gelecek kuşaklara ve farklı coğrafyalara ulaşmasını sağlamış, matbaa bilginin küçük bir azınlığın tekelinden çıkmasına neden olarak sonrasında Rönesans gibi geniş bir değişime kıvılcım oluşturmuştur. Bugün sosyal medya, bilginin eş zamanlı olarak tüm dünyaya ulaşmasını ve etkinin aşağıdan yukarı bir yol islemesini sağlayarak tüm insanlık yolculuğunun akışını değiştirmek üzeredir.